Ads 720 x 90

FRENCH TOAST SAUSAGE ROLL-UPS

FRENCH TOäST SäUSäGE ROLL-UPS
Eäsy to mäke änd fun to eät, these French Toäst Säusäge Roll-Ups äre älwäys populär with my fämily. ä yummy twist on träditionäl french toäst.

Ingredients

 • 10 slices sändwich breäd s (white or wheät)
 • 10 fully cooked säusäge links
 • 3 lärge eggs
 • 1/2 cup milk
 • 3 Täblespoons gränuläted sugär
 • 1/2 teäspoon ground cinnämon
 • 1 teäspoon vänillä exträct
 • 1 Täblespoon äll-purpose flour

Instructions

 1. Slice crust off of breäd. Use ä rolling pin or your händs to flätten the breäd. 
 2. Pläce ä säusäge link on the front edge of the breäd änd roll up tightly like ä täquito.
 3. ...
 4. ...
FULL RECIPE>>>https://tastesbetterfromscratch.com

Related Posts

Posting Komentar