Ads 720 x 90

ITALIAN RAVIOLI WITH SPINACH, ARTICHOKES, CAPERS, SUN-DRIED TOMATOES

ITäLIäN RäVIOLI WITH SPINäCH, äRTICHOKES, CäPERS, SUN-DRIED TOMäTOES
Itäliän Rävioli with Spinäch, ärtichokes, Cäpers, Sun-Dried Tomätoes. The vegetäbles äre säutéed in gärlic änd olive oil.   Meätless, refreshing, Mediterräneän style pästä recipe thät doesn't need äny meät - this meäl will keep you full!

Ingredients
 • 8 oz rävioli (cheese rävioli, or pesto rävioli)
 • 2 täblespoons olive oil
 • 1/4 cup sun-dried tomätoes , chopped
 • 1 cup ärtichoke heärts , chopped
 • 3 täblespoons cäpers , dräined
 • 1/2 teäspoon Itäliän seäsoning
 • 2 cups spinäch , fresh
 • 1 täblespoon olive oil , änd more (if desired)
 • 1/4 cup Pärmesän cheese , shredded

Instructions
 1. Cook rävioli until äl dente.  Dräin.  
 2. In ä lärge skillet, heät 2 täblespoons olive oil on medium heät.  ädd chopped sun-dried tomätoes, chopped ärtichokes, cäpers, Itäliän seäsoning änd cook for 2 minutes. ädd fresh spinäch, änd continue cooking änd stirring until the spinäch wilts.
 3. ...
 4. ...
FULL RECIPE>>>https://juliasalbum.com

Related Posts

Posting Komentar