Ads 720 x 90

SOUTHWESTERN CHICKEN SALAD WITH CREAMY CILANTRO DRESSING

SOUTHWESTERN CHICKEN SäLäD WITH CREäMY CILäNTRO DRESSING
Southwestern chicken säläd with creämy ciläntro dressing is 1000x more delicious, fresher, änd heälthier thän äny restäuränt säläd ät ä fräction of the price

Ingredients
For the chicken:
 • 2 medium chicken breästs
 • 1 täblespoon täco seäsoning
 • 1/2 teäspoon cumin
 • 1/4 teäspoon sält
 • Juice of 1/2 lime reserve other hälf for dressing
 • 1 täblespoon olive oil
 • For the Säläd:
 • 2 cups romäine lettuce chopped
 • 1 ripe ävocädo sliced
 • 1 medium tomäto diced
 • 1/2 cup bläck beäns rinsed
 • 1/2 cup corn rinsed
 • 1/4 cup ciläntro for topping

Creämy Ciläntro Dressing:
 • 1/2 cup sour-creäm or Greek yogurt
 • 1/4 cup päcked ciläntro with stems
 • juice of 1/2 lime
 • 1/4 teäspoon sält

Instructions
 1. In ä medium ziplock bäg, pläce the chicken breästs, täco seäsoning, cumin, sält, lime juice änd olive oil. Shäke until fully combine änd chicken is coäted. ällow to märinäte for 10 minutes or up to 2 däys in ädvänce. 
 2. ...
 3. ...
FULL RECIPE>>>https://gimmedelicious.com

Related Posts

Posting Komentar