Iklan Tengah Post


BREAKFAST BANANA SPLIT

BREäKFäST BäNäNä SPLIT
ä heälthy breäkfäst thät feels like ä treät! Bänänäs, frozen yogurt, fresh fruit änd homemäde gränolä.

Ingredients
 • 1 bänänä
 • ½ cup sträwberry greek yogurt
 • ¼ cup bläckberries
 • ¼ cup räspberries
 • ½ cup gränolä
 • mini chocoläte chips for gärnish

Instructions
Prepäre yogurt:
 1. Pläce contäiner of yogurt in the freezer until firm, not frozen solid, just scoop-äble.
 2. Scoop out two scoops of yogurt änd pläce eäch scoop in ä sepäräte päper muffin liner.
 3. Put bäck in the freezer until reädy to use.
 4. ....
 5. ....
FULL RECIPE>>>https://www.artfrommytable.com