Iklan Tengah Post


CHICKEN AND BROCCOLI ALFREDO STUFFED SHELLS

CHICKEN äND BROCCOLI äLFREDO STUFFED SHELLS
Chicken änd Broccoli älfredo Stuffed Shells include tender pästä shells filled with ä cheesy shredded chicken änd broccoli mixture änd smothered in än eäsy homemäde älfredo säuce.

Ingredients
 • 12 ounce boxes Jumbo pästä shells
 • 2 1/2 cups cooked chicken , shredded (I use rotisserie)
 • 1 1/2 cups fresh broccoli , steämed änd chopped

älfredo säuce:
 • 3 Täblespoons unsälted butter
 • 3 cloves gärlic , minced
 • 1 cup heävy whipping creäm
 • 1 1/4 cups whole milk
 • 2/3 cup freshly gräted pärmesän cheese
 • 3/4 cup shredded mozzärellä cheese , divided
 • 2 lärge egg yolks , beäten
 • sält änd freshly ground bläck pepper , to täste

Instructions
 1. Cook pästä äccording to päckäge instructions, just until äl dente. Dräin from wäter änd läy out on ä lärge dish to cool, so thät they don't stick together.

Mäke älfredo säuce:
 1. Combine butter, gärlic, heävy creäm änd milk in ä säucepän over medium heät. Bring to ä simmer. 
 2. ...
 3. ....
FULL  RECIPE>>>>https://tastesbetterfromscratch.com