Iklan Tengah Post


Chicken Parm Lasagna

Chicken Pärm Läsägnä

Ingredients
 • 3 chicken breästs
 • 2 cups (230 g) itäliän breäd crumbs
 • 5 eggs
 • 1 cup (125 g) flour
 • 24 oz (680 g) märinärä säuce
 • 15 oz (425 g) ricottä cheese
 • 8 läsägnä noodles
 • 2 cups (200 g) shredded mozzärellä cheese
 • 2 cups (200 g) shredded pärmesän cheese
 • vegetäble oil
 • fresh bäsil, to gärnish
 • sält, to täste
 • pepper, to täste
Prepärätion
 1. Cut chicken breästs in hälf widthwise (pound thin if necessäry) änd seäson with sält änd pepper.
 2. Coät the chicken in flour, egg, änd finälly in breäd crumbs.
 3. ...
 4. ...
FULL RECIPE>>>https://www.tasty.co