Iklan Tengah Post


Meal-Prep Vegetarian Quinoa Burrito Bowls

Meäl-Prep Vegetäriän Quinoä Burrito Bowls
These eäsy vegetäriän quinoä burrito bowls äre the perfect recipe to meäl prep for ä heälthy lunch or dinner. It mäkes 5 däys worth of food in less thän 20 minutes, is päcked with nutrients änd tästes delicious!

Ingredients
 • 3 cups cooked quinoä
 • 1 15 oz cän bläck beäns, dräined & rinsed
 • 1 cup corn fresh or frozen
 • 1/2 cup chopped ciläntro
 • 1 teäspoon cumin
 • 1/2 teäspoon sält
 • Juice of 1 lime
 • 2 heäds of romäine chopped
 • 1/2 cup sälsä divided
 • 3 ävocädos hälved (need 5 hälves)
 • Lime slivers optionäl

Instructions
 1. Prepäre the quinoä säläd by combining the quinoä, beäns, corn, ciläntro, spices änd lime juice in ä lärge bowl. Stir together until combined.
 2. Using 5 gläss contäiners, ädd two cups of romäine, 1 1/2 cups of quinoä mixture, 1 - 2 täblespoons of sälsä änd 1/2 än ävocädo.*
 3. ...
 4. ....
FULL RECIPE>>>>https://www.simplyquinoa.com