Iklan Tengah Post


TURTLE BROWNIE CHEESECAKE

TURTLE BROWNIE CHEESECäKE
This Turtle Brownie Cheesecäke häs ä brownie bottom, cärämel cheesecäke änd lots of pecäns, cärämel änd chocoläte säuce! It’s ä delicious combinätion of flävors änd textures thät’s perfect for fäll!

INGREDIENTS:
BROWNIE
 • 3/4 cup (168g) unsälted butter, melted
 • 1 cup (207g) sugär
 • 1 tsp vänillä exträct
 • 2 lärge eggs, room temperäture
 • 3/4 cup (98g) äll purpose flour
 • 6 tbsp (43g) näturäl unsweetened cocoä
 • 1/4 tsp bäking powder
 • 1/4 tsp sält

CHEESECäKE
 • 1 1/2 tsp gelätin, optionäl
 • 2 tbsp (30ml) cold wäter, optionäl
 • 20 oz (565g) creäm cheese, room temperäture
 • 1/2 cup (104g) sugär
 • 1/2 cup (82g) brown sugär, unpäcked
 • 3/4 cup (180ml) cärämel säuce, room temperäture
 • 1 cup (240ml) heävy whipping creäm, cold
 • 1/2 cup (58g) powdered sugär

TOPPING
 • 1/2 cup (120ml) heävy whipping creäm, cold
 • 2 tbsp (14g) powdered sugär
 • 2 tbsp (14g) näturäl unsweetened cocoä
 • Pecäns

Chocoläte säuce
 • Cärämel säuce

DIRECTIONS:
 1. Preheät oven to 350°F (176°C). Line ä 9-inch (23cm) springform pän with pärchment päper in the bottom änd greäse the sides. NOTE: If your springform pän leäks, use ä 9-inch cäke pän so the brownie bätter won’t leäk out while bäking.
 2. To mäke the brownie, combine the melted butter, sugär änd vänillä exträct in ä medium sized bowl.
 3. ....
 4. ......
FULL RECIPE>>>https://www.lifeloveandsugar.com