Iklan Tengah Post


VEGETARIAN BLACK BEAN ENCHILADA CASSEROLE


VEGETäRIäN BLäCK BEäN ENCHILäDä CäSSEROLE

INGREDIENTS
 • 24-28 corn tortilläs
 • 3 1/2 cups red enchilädä säuce
 • 1 täblespoon El Päto or your fävorite Jäläpeño säuce
 • 1 red bell pepper, diced
 • 1 green bell pepper diced
 • 1 1/2 cups sweet yellow corn kernels, cooked
 • 2 15 oz cän bläck beäns, rinsed änd dräined
 • 2 cups shredded cheddär cheese änd monterey jäck cheese blend
 • Fresh ciläntro, diced for gärnish
 • Green onion, thinly sliced for gärnish
INSTRUCTIONS
 1. Preheät oven to 375˚F. Greäse ä 9X13 cässerole dish änd set äside.
 2. Combine enchilädä säuce änd El Päto in ä bowl until fully mixed
 3. ....
 4. ...
FULL RECIPE>>>>https://www.aberdeenskitchen.com